Aktualności

Zawieszenie spłaty kredytu mieszkaniowego - tzw. ustawowe wakacje kredytowe

14 lipca 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Ustawa wejdzie w życie 29.07.2022 roku.

Od 29 lipca 2022 r. klienci będą mogli wnioskować o zawieszenie spłaty kredytu (tzw. ustawowe wakacje 3.0).

Klienci będą mogli złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu, jeśli dotyczy on umowy:

  • o kredyt mieszkaniowy w złotych,
  • zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
  • zawartej do 30 czerwca 2022 r. włącznie,
  • której zakończenie okresu kredytowania przypada po 31 grudnia 2022 r.,
  • która nie została skutecznie wypowiedziana.

 Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje klientowi w okresie:

  • od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. – w wymiarze 2 miesięcy,
  • od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze 2 miesięcy,
  • od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze 1 miesiąca w każdym kwartale.

Dokładne informacje o sposobie wnioskowania o wakacje kredytowe określą banki, które udzielają kredytów na cele mieszkaniowe.