INFOLINIA 801 024 025
Wniosek on line - krok 1

WNIOSKUJĘ O

Wnioskuję o produkt
Wnioskowana kwota
Okres kredytowania/leasingu
miesiące
Oczekiwane miejsce spotkania


DANE OSOBOWE

Imię:
Nazwisko
PESEL
Data urodzenia
dzien:     miesiąc:     rok:
Miejsce urodzenia
Obywatelstwo
Nazwisko rodowe
Nazwisko rodowe matki
Imiona rodziców
matka:     ojciec:
Telefon stacjonarny
Telefon komórkowy
adres e-mail

DOKUMENT TOŻSAMOŚCI

Pierwszy

seria: numer
data wydania: dd-mm-rrrr
dokument wydany przez:
Drugi
seria: numer
data wydania: dd-mm-rrrr
dokument wydany przez:

Zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2002r nr 101, poz. 926) Grupa Maestro Doradcy Finansowi Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jako administrator danych informuje, że dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu kontaktu, realizacji usługi na Twoją rzecz oraz w celach wewnętrznych marketingowych i statystycznych. Podanie danych jest dobrowolne. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu w treść danych, ich poprawienia lub usunięcia.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r nr 144, poz. 1204)

Wysłanie formularza z danymi oznacza przyjęcie do wiadomości i zgodę na powyższe warunki.