Aktualności

Nowa Rekomendacja S obniży niektórym zdolność kredytową

Niedawno Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła nowelizację Rekomendacji S, która wprowadza kolejne ograniczenia dostępności kredytów hipotecznych. Chodzi o kredyty udzielane w walutach zagranicznych.

Raty wszystkich kredytów spłacanych przez jednego kredytobiorcę nie będą mogły przekroczyć 42% jego dochodów netto. Ponadto do wyliczenia zdolności kredytowej dla kredytu hipotecznego w walucie obcej przyjęty będzie maksymalny okres 25 lat. Oznacza to, że wydłużenie okresu kredytowania do np. 35 lat nie będzie skutkowało wyższą zdolnością kredytową.

Na wprowadzenie tych zasad banki mają czas do końca 2011r.
Nowelizacja Rekomendacji S dotknie w największym stopniu osoby zarabiające na poziomie powyżej średniej krajowej. Szacuje się, że w przypadku kredytu zaciągniętego na 30 lat zdolność kredytowa tych osób obniży się o ok. 15%, a dla kredytu zaciąganego na okres 40 lat nawet o 23%.
Osoby uzyskujące dochody mniejsze niż średnia krajowa nie odczują skutków zmiany Rekomendacji S. Już Rekomendacja T ograniczyła wysokość rat kredytowych do 50% dochodu. Ponadto aktualnie zdolność kredytowa dla kredytów walutowych obliczana jest tak jak dla kredytu w złotówkach powiększonego o 20%.
W praktyce nowelizacja Rekomendacji S oznacza, że kredytobiorcy uzyskujący dochody powyżej średniej krajowej będą sobie mogli pozwolić na zakup mniejszych nieruchomości, przy czym jak mniejszych będzie także uzależnione od planowanego okresu kredytowania - im dłuższy ponad 25 lat tym mniejszy dostępny metraż nieruchomości.
Oczywiście zmiany te trzeba także oceniać pod względem popytu na kredyty walutowe. Obecnie około jeden na cztery kredyty jest udzielany w walucie obcej, pozostałe kredyty udzielane są w złotych polskich, co nie powinno wywołać nadmiernej "burzy" na rynku finansowania nieruchomości.