Aktualności

Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy - kredyt z gwarancją BGK

Za naszym pośrednictwem, u naszych ekspertów można już składać wnioski o gwarantowany kredyt mieszkaniowy ze spłatą rodzinną. To kredyt mieszaniowy bez wkładu własnego, z gwarancją udzielaną przez BGK i możliwą spłatą rodzinną.

Eksperci pośrednika - Grupa Maestro FNB - przedstawią oferty gwarantowanego kredytu mieszkaniowego ze spłatą rodzinną. Gwarantowany kredyt mieszkaniowy to kredyt do 100% LTV bez wkładu własnego, którego część jest gwarantowana przez BGK. Banki udzielają gwarantowanych kredytów mieszkaniowych w celu pokrycia całości albo części wydatków:
1) ponoszonych w związku z budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, oraz nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu;
2) ponoszonych w związku z nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem;
3) stanowiących wkład budowlany

Nieruchomość nabyta/wybudowana w ramach GKM, do czasu spłaty części kredytu objętego gwarancją, nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.
Minimalna kwota gwarantowanego kredytu mieszkaniowego wynosi 100 tyś. PLN. Maksymalna kwota gwarantowanego kredytu mieszkaniowego wynosi 500 tys. PLN przy uwzględnieniu max limitu zaangażowania i kwoty gwarancji BGK. 

Spłata rodzinna dokonywana przez BGK na rzecz kredytobiorcy spłata części kredytu, który został objęty gwarancją (jest objęty gwarancją bądź został spłacony w części objętej gwarancją) w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego. Wysokość spłaty rodzinnej:
20 000 zł - powiększenie gospodarstwa domowego o drugie dziecko
60 000 - zł powiększenie gospodarstwa domowego o trzecie i kolejne dziecko